Oorsuizen & Tinnitus

Klachten die patiënten vaak aangeven is dat zij een geluid ‘horen’, zonder dat dit daadwerkelijk buiten het hoofd aanwezig is, wordt tinnitus genoemd. Een andere benaming is oorsuizen. De tinnitus geluiden kunnen constant of met tussenpozen waargenomen worden, en een wisselende sterkte hebben.

Tinnitus kan concentratieproblemen tot gevolg hebben en leiden tot angst en prikkelbaarheid. Vaak gaat tinnitus ook gepaard met gevoelens van machteloosheid en neerslachtigheid.

Oorsuizen wordt binnen de acupunctuur gezien als veel hitte en onrust in het lichaam, dat kan opstijgen naar het hoofd en daar een onaangenaam geluid kan veroorzaken. De behandeling probeert deze leegte op te heffen en meer balans te brengen door de zenuwcellen die betrokken zijn bij het oorsuizen succesvol te kalmeren.