Pijn Klachten

Pijn treedt op als reactie op weefselschade en heeft dan een waarschuwingsfunctie. Het is de natuurlijke beschermingsmechanisme van de mens. Het komt soms voor dat de pijn chronisch wordt op het moment dat de pijn alsmaar aanwezig blijft, het heeft dan zijn waarschuwingsfunctie verloren.

Uw behandeling gaat uit van uw specifieke situatie en de problemen die u ervaart. Anderen voelen de pijn die u voelt wel helemaal niet, en vice versa. Er wordt gekeken naar de factoren die een rol spelen bij de pijn die u ervaart. Hierbij komt uw medisch verleden, uw werk, woonsituatie en sociale leven aan de pas.

Pijn wordt binnen de acupunctuur gezien als een teken van opgehoopt energie in het lichaam dat niet, of onvoldoende kan doorstromen. In het gevolg kunnen er kleine beschadigingen ontstaan in het weefsel, waardoor pijn in hoge mate wordt toegenomen. Met acupunctuur is het mogelijk om de energie weer te laten stromen en de pijn te verlichten.